(1 Kor 12:12)
WANT net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus.

By Shekinah bestaan ons aanbidding uit Afrikaanse sowel as Engelse liedere. Ons bediening is charismaties. Ons klere drag is formeel of informeel. Kom net soos jy is. Dit gaan nie oor die uiterlike nie maar die opregtheid van jou hart, dis waarin God belangstel.

( 2 Kro 16: 9 )
Want die Here Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is.

Ons is net een ding aan mekaar verskuldig, en dit is om mekaar lief te hê.

( Rom 13:8 )
WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander lief het, het die wet vervul.

 2019/07/28

Baie maal is ‘n mens nie daarvan bewus dat jy voortdurend op die uit-kyk moet wees vir wat die Here deur jou  wil doen nie. God gebruik mense om ander se gebede te verhoor en daardeur word die wat hoor en doen ook geseën. Jy kan vandag die een wees wat God wil ge-bruik om iemand anders se gebed te verhoor. As jy nie op die Heilige Gees ingestem is nie, kan jy dit mis en natuurlik die seën verbeur wat daardeur na jou toe sou kom. Ek het ‘n mooi getuienis gelees van ‘n man en vrou wat dringend in geldnood was. Natuurlik het hulle gebid vir uitkoms. Een oggend sien hy ‘’n luukse motor met ‘’n pap band langs  die pad staan. Hy stop om sy hulp aan te bied. Die bestuurder is ‘’n deftige vrou wat agterdogtig wil weet wat hy wil hê. Hy verduidelik dat hy gesien het dat haar motor se een band pap is en hy bied aan om haar te help. Toe hy die wiel omgeruil het, vra sy wat sy hom skuld. Hy se: ” jy skuld my niks,  gaan doen weer  ‘’n weldaad aan iemand anders” Die middag laat kom sy swanger vrou wat in ‘’n restaurant gewerk het, baie opgewonde van die werk af met ‘’n aansienlike aantal note in haar hand Dit was genoeg om hulle uit hulle finansiele nood te red.  Sy verduidelik aan haar man dat ‘’n deftige dame die middag in die restaurant kom eet het en die geld vir haar rekening en al die ander note as n “fooitjie” vir haar op die tafel gelos het. Hy vra haar toe uit oor hoe die dame gelyk het, en toe sê hy: ”O, dit was haar motor se wiel wat ek vanoggend omgeruil het. In Matt.5:14 sê Jesus: Julle is die lig van die werêld……. en v.16 Laat julle lig so skyn voor die mense,  dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Waarvoor wag ons? Ons is God se antwoord op ander se gebede. Die beste lê altyd voor vir ons en wag.
Past Andries Maritz
Volg Ons Bou Projekte:

ONS NUWE PARKERING IS BESKIKBAAR, DIS VEILIG TYDENS DIENSTE, DAAR IS OOK 24 UUR SEKURITEIT


 

NUWE LIDMAAT INLIGTINGSESSIES ELKE SONDAG OGGEND/AAND NA DIE DIENS,
LAASTE SONDAGOGGEND VAN DIE MAAND IS VOORSTELLING VAN NUWE LIDMATE TYDENS DIE OGGEND DIENS.

Kontak Ons

Waar Kry Jy Ons?

Rugtersweg 21, Brits, 0250

Kontak Besonderhede

Telefoon Nommer: 012 252 6376
Nood Nommer: 083 584 4740
Faks Nommer: 086 565 7430
Epos Adres: shekinah@pcweb.co.za

Kontak Ons